עברית / English / Español

 

 

Contáctenos!

 

Prof. Baruch Schwarz : msschwar@mscc.huji.ac.il

Reuma De Groot:  msruma@mscc.huji.ac.il

Raul Drachman: drachil@netvision.net.il

 

Telófono de la oficina de Kishurim:  +972-2-5882039

Fax de Kishurim: +972-2-5880037

 

© The Kishurim Group 2009