עברית / English / Español

 

 

שירותים

תכניות להכשרות מורים

הקבוצה מציעה הכשרות מורים למורים מכהנים בבתי ספר (מבתי ספר יסודיים – חט"ב ובתי ספר על –יסודיים). התכנית מתמקדת בהטמעה של כלים שמטפחים דיאלוג לימודי בכתה (כדוגמת ארגונאוט ודיגלו שפותחו על-ידי הקבוצה) וכן כלים טכנולוגיים פתוחים מהרשת. הכשרת המורים מתרחשת בכתה  ומתמקדת בהעצמה של המורים לצורך שינוי בשיטות ההוראה שלהם ממורים שמעבירים ידע למורים שמנחים את הלמידה. המשתתפים בהכשרות המורים הופכים להיות שותפים בקהיליית מורים מקצועית  שמטרתה שיתוף עמיתים באירועים ובניסיון פדגוגי ממשי שנצבר בכתה. מודל הכשרת המורים שפיתחנו משאיר מקום נרחב לחוקרים מהאקדמיה  להגיע לכתות ולהיות שותפים שווי זכויות בקהילה לצורך חיפוש דרכים חדשות להוראה במאה ה – 21.

 

עיצוב של מערכי שיור ויחידות לימוד

נוסף על הכשרות המורים הקבוצה יכולה לעזור בעיצוב של יחידות לימוד בהן נעשה שימוש בדיאלוג ובשיח כתתי בתחומי תוכן שונים.

 

 

 

 

 

© The Kishurim Group 2009